หน้าแรก > ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
 
ศพจ.เพชรบุรี จัดฝึก-ทดสอบช่างไฟฟ้า เตรียมพร้อมสู่วิชาชีพควบคุม

ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

         ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเพชรบุรี (ศพจ.เพชรบุรี) จัดฝึกอบรมยกระดับฝีมือแรงงาน สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ให้กับแรงงานผู้ประกอบอาชีพและผู้ปฏิบัติงานในสาขาช่างไฟฟ้า ในวันที่ 23 - 25 พฤษภาคม 2559 พร้อมทั้งจัดให้มีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ในสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ให้กับผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม จำนวน 25 คน ในวันที่ 26 – 27 พฤษภาคม 2559

        โดยการฝึกอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ในสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคารที่จัดขึ้นนั้น ถือเป็นการเพิ่มเติมความรู้ ความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติงาน และสร้างมาตรฐานฝีมือแรงงานให้กับช่างไฟฟ้า ให้มีความพร้อมในการเข้าสู่กระบวนการประเมินความรู้ความสามารถ ในวิชาชีพความคุม ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 ต่อไป

        ทั้งนี้ ศพจ.เพชรบุรี เตรียมพร้อมที่จะดำเนินการเปิดการฝึกอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ในสาขาช่างไฟฟ้าในอาคาร ระดับ 1 ในรุ่นต่อๆไป เพื่อรองรับ พ.ร.บ.ฉบับดังกล่าว โดยผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเพชรบุรี         โทร 0 3247 0391-3


ว้นที่ข่าว : 27/05/2559