หน้าแรก > ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
 
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเพชรบุรี เปิดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1

สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเพชรบุรี เปิดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1  จำนวน  27 คน ระหว่างวันที่ 8 – 11 มีนาคม 2559 เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประกอบอาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ซึ่งในวันที่ 26 ตุลาคม 2559 จะไม่สามารถประกอบอาชีพได้ตามกฎหมาย  โดยดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ณ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเพชรบุรี ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี


ว้นที่ข่าว : 17/03/2559