หน้าแรก > กำหนดการเปิดฝึกฝีมือแรงงาน
หน่วยงาน ::
กำหนดการเปิดฝึกฝีมือแรงงาน
  > > > > > > > >
ประวัติการฝึกอบรม
ลำดับ หลักสูตร ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) วันที่รับสมัคร หน่วยงาน
1 การสร้างการบริการที่ประทับใจ 30 25 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี สมัคร
2 ภาษอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับพนักงานโรงแรม 30 2 ธันวาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี สมัคร
3 การประกอบอาหารว่างและขนม 30 14 ธันวาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี สมัคร
4 เทคนิคการติดต่อสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 30 9 มีนาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี สมัคร
5 ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน 30 16 มีนาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี สมัคร
6 ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ 560 1 เมษายน 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี สมัคร
7 ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 280 1 เมษายน 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี สมัคร
8 ช่างเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก 280 1 เมษายน 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี สมัคร
รายการที่ 1 - 8 จากทั้งหมด 8 รายการ