หน้าแรก > กำหนดการเปิดฝึกฝีมือแรงงาน
หน่วยงาน ::
กำหนดการเปิดฝึกฝีมือแรงงาน
  > > >
ประวัติการฝึกอบรม
ลำดับ หลักสูตร ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) วันเริ่มฝึกอบรม วันสิ้นสุดฝึกอบรม หน่วยงาน
1 ช่างเชื่อมแม็ก 30 22 มิถุนายน 2562 6 กรกฎาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี สมัคร
2 ผู้ประกอบอาหารไทย 18 13 กรกฎาคม 2562 15 กรกฎาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี สมัคร
3 การประกอบอาหารว่างและขนม 30 22 กรกฎาคม 2562 26 กรกฎาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี สมัคร
รายการที่ 1 - 3 จากทั้งหมด 3 รายการ