หน้าแรก > กำหนดการเปิดฝึกฝีมือแรงงาน
หน่วยงาน ::
กำหนดการเปิดฝึกฝีมือแรงงาน
  > > >
ประวัติการฝึกอบรม
ลำดับ หลักสูตร ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) วันเริ่มฝึกอบรม วันสิ้นสุดฝึกอบรม หน่วยงาน
1 การประดิษฐ์พานพุ่มพุทธบูชา 18 28 สิงหาคม 2562 30 สิงหาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี สมัคร
2 การยกระดับการใช้งานโปรแกรมไมโครซอฟออฟฟิต2016 30 2 กันยายน 2562 6 กันยายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี สมัคร
3 ยกระดับคุณภาพงานบริการที่เป็นเลิศ 30 2 กันยายน 2562 6 กันยายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี สมัคร
รายการที่ 1 - 3 จากทั้งหมด 3 รายการ