หน้าแรก > กำหนดการเปิดฝึกฝีมือแรงงาน
หน่วยงาน ::
กำหนดการเปิดฝึกฝีมือแรงงาน
  > > > > > > >
ประวัติการฝึกอบรม
ลำดับ หลักสูตร ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) วันเริ่มฝึกอบรม วันสิ้นสุดฝึกอบรม หน่วยงาน
1 เทคนิคการทำ QCC เพื่อเพิ่มผลผลิตอย่างยั่งยืน 30 28 พฤษภาคม 2562 1 มิถุนายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี สมัคร
2 ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่มของโรงแรม 30 3 มิถุนายน 2562 24 มิถุนายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี สมัคร
3 การประกอบอาหารว่างและขนม 18 5 มิถุนายน 2562 7 มิถุนายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี สมัคร
4 การทำดอกไม้ประดิษฐ์จากเส้นพลาสติก 18 8 มิถุนายน 2562 10 มิถุนายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี สมัคร
5 การปูกระเบื้อง 30 10 มิถุนายน 2562 14 มิถุนายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี สมัคร
6 ยกระดับคุณภาพของงานบริการที่เป็นเลิศ 30 17 มิถุนายน 2562 21 มิถุนายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี สมัคร
7 การประกอบอาหารว่างและขนม 30 22 กรกฎาคม 2562 26 กรกฎาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี สมัคร
รายการที่ 1 - 7 จากทั้งหมด 7 รายการ