หน้าแรก > กำหนดการเปิดฝึกฝีมือแรงงาน
หน่วยงาน ::
กำหนดการเปิดฝึกฝีมือแรงงาน
  > > > > > > > > > > >
ประวัติการฝึกอบรม
ลำดับ หลักสูตร ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) วันที่รับสมัคร หน่วยงาน
1 การประดิษฐ์พานพุ่มพุทธบูชา 18 13 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี สมัคร
2 ช่างเย็บจักรอุตสาหกรรม(ผ้า) 280 15 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี สมัคร
3 การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ 1 30 15 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี สมัคร
4 การสร้างการบริการที่ประทับใจ 30 25 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี สมัคร
5 ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม 30 2 ธันวาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี สมัคร
6 การประกอบอาหารว่างและขนม 30 14 ธันวาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี สมัคร
7 เทคนิคการติดต่อสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 30 9 มีนาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี สมัคร
8 ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน 30 16 มีนาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี สมัคร
9 ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ 560 1 เมษายน 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี สมัคร
10 ช่างเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก 280 1 เมษายน 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี สมัคร
11 ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 280 1 เมษายน 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี สมัคร
รายการที่ 1 - 11 จากทั้งหมด 11 รายการ