หน้าแรก > กำหนดการเปิดฝึกฝีมือแรงงาน
หน่วยงาน ::
กำหนดการเปิดฝึกฝีมือแรงงาน
  > > > > > > > > > >
ประวัติการฝึกอบรม
ลำดับ หลักสูตร ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) วันเริ่มฝึกอบรม วันสิ้นสุดฝึกอบรม หน่วยงาน
1 เบเกอรี่และกาแฟ 18 8 มิถุนายน 2563 10 มิถุนายน 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี สมัคร
2 การประกอบอาหารและขนมเพื่อประกอบอาชีพ 18 9 มิถุนายน 2563 11 มิถุนายน 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี สมัคร
3 ช่างเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก 280 15 มิถุนายน 2563 13 สิงหาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี สมัคร
4 ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 280 15 มิถุนายน 2563 13 สิงหาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี สมัคร
5 ช่างเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก 280 15 มิถุนายน 2563 13 สิงหาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี สมัคร
6 ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 280 15 มิถุนายน 2563 13 สิงหาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี สมัคร
7 ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ 560 15 มิถุนายน 2563 8 ตุลาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี สมัคร
8 ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ 560 15 มิถุนายน 2563 8 ตุลาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี สมัคร
9 การใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์อย่างมีประสิทธิผล 12 23 มิถุนายน 2563 24 มิถุนายน 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี สมัคร
10 STEM Workforce เพื่อการปรับปรุงการทำงาน 12 29 มิถุนายน 2563 30 มิถุนายน 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี สมัคร
รายการที่ 1 - 10 จากทั้งหมด 10 รายการ