สถานประกอบกิจการดีเด่น หน้าแรก > สถานประกอบกิจการดีเด่น


ชื่อ-นามสุกล อีเมล์ หลักสูตรที่จบ
นายอำนวย - แดงด้วง
-
หลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน สาขาช่างซ่อมเครื่องปรับอากาศ พ.ศ.2545
นายนิคม - แก่นร้านหญ้า
-
หลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน สาขาช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ พ.ศ.2549
รายการที่ 1 - 1 จากทั้งหมด 1 รายการ