หน้าแรก > เอกสารดาวน์โหลด
เอกสารดาวน์โหลด
 
ประเภทเอกสาร
ค้นหา

ประเภทเอกสาร ชนิดเอกสาร ชื่อเอกสาร จำนวนเข้าชม(ครั้ง) จำนวนดาวน์โหลด(ครั้ง) วันที่สร้าง วันที่ปรับปรุงล่าสุด
ขั้นตอนการให้บริการ folder กระบวนการยื่นคำขอการประเมินและออกหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ 167 164 09/09/2559 09/09/2559 ดาวน์โหลด
ขั้นตอนการให้บริการ folder กระบวนการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 359 355 09/09/2559 09/09/2559 ดาวน์โหลด
เอกสารทั่วไป excel บัญชีคู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 243 242 21/07/2558 ดาวน์โหลด
เอกสารทั่วไป word การให้ความเห็นชอบหลักสูตร รายละเอียดที่เกี่ยวข้องและรายการค่าใช้จ่าย ที่ใช้ในการฝึกยกระดับฝีมือแรงงานและการฝึกเปลี่ยนสาขาอาชีพ (กรณีเป็นผู้ดำเนินการฝึกอบรมเองหรือจ้างจัดฝึกอบรม) 194 193 21/07/2558 ดาวน์โหลด
เอกสารทั่วไป folder การขออนุญาตรายการเครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ผู้ดำเนินการฝึกนำเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อใช้ในการฝึกอบรมฝีมือแรงงานในศูนย์ฝีกอบรมฝีมือแรงงาน 158 157 21/07/2558 ดาวน์โหลด
เอกสารทั่วไป word การขออนุญาตจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมฝีมือแรงงาน 161 160 21/07/2558 ดาวน์โหลด
เอกสารทั่วไป word การขอรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานของผู้ประกอบอาชีพ 102 101 21/07/2558 ดาวน์โหลด
เอกสารทั่วไป word การขอใบอนุญาต การดำเนินการทดสอบฝีมือคนหางาน (สถานทดสอบฝีมือคนหางาน) 87 86 21/07/2558 ดาวน์โหลด
เอกสารทั่วไป word คู่มือการขออนุญาตและการต่อใบอนุญาตดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 95 94 21/07/2558 ดาวน์โหลด
เอกสารทั่วไป word คู่มือการออกใบแทนใบอนุญาต การดำเนินการทดสอบฝีมือคนหางาน (สถานทดสอบฝีมือคนหางาน) 102 101 21/07/2558 21/07/2558 ดาวน์โหลด
เอกสารทั่วไป word คู่มือการให้ความเห็นชอบหลักสูตร รายละเอียดที่เกี่ยวข้องและรายการค่าใช้จ่าย ที่ใช้ในการฝึกยกระดับฝีมือแรงงานและการฝึกเปลี่ยนสาขาอาชีพ (กรณีส่งลูกจ้างไปรับการฝึกภายนอก) 87 86 21/07/2558 21/07/2558 ดาวน์โหลด
เอกสารทั่วไป word คู่มือการให้ความเห็นชอบหลักสูตร รายละเอียดที่เกี่ยวข้องและรายการค่าใช้จ่าย ที่ใช้ในการฝึกยกระดับฝีมือแรงงานและการฝึกเปลี่ยนสาขาอาชีพ (กรณีเป็นผู้ดำเนินการฝึกอบรมเองหรือจ้างจัดฝึกอบรม) 91 90 21/07/2558 21/07/2558 ดาวน์โหลด

 


รายการที่ 1 - 12 จากทั้งหมด 21 รายการ