หน้าแรก > เอกสารดาวน์โหลด
เอกสารดาวน์โหลด
 
ประเภทเอกสาร
ค้นหา

ประเภทเอกสาร ชนิดเอกสาร ชื่อเอกสาร จำนวนเข้าชม(ครั้ง) จำนวนดาวน์โหลด(ครั้ง) วันที่สร้าง วันที่ปรับปรุงล่าสุด
เอกสารเกี่ยวกับศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ pdf ใบสมัครทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ(ใหม่) 112 94 09/01/2562 ดาวน์โหลด
เอกสารเกี่ยวกับศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ zip ข้อมูลแนะนำ การขอจัดตั้งเป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 116 74 25/04/2561 ดาวน์โหลด
เอกสารเผยแพร่ความรู้ folder จริยธรรมจรรยาบรรณข้าราชการ 254 216 15/03/2561 ดาวน์โหลด
ขั้นตอนการให้บริการ folder กระบวนการยื่นคำขอการประเมินและออกหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ 236 229 09/09/2559 09/09/2559 ดาวน์โหลด
ขั้นตอนการให้บริการ folder กระบวนการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 953 946 09/09/2559 09/09/2559 ดาวน์โหลด
เอกสารทั่วไป excel บัญชีคู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 286 282 21/07/2558 ดาวน์โหลด
เอกสารทั่วไป word การให้ความเห็นชอบหลักสูตร รายละเอียดที่เกี่ยวข้องและรายการค่าใช้จ่าย ที่ใช้ในการฝึกยกระดับฝีมือแรงงานและการฝึกเปลี่ยนสาขาอาชีพ (กรณีเป็นผู้ดำเนินการฝึกอบรมเองหรือจ้างจัดฝึกอบรม) 238 232 21/07/2558 ดาวน์โหลด
เอกสารทั่วไป folder การขออนุญาตรายการเครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ผู้ดำเนินการฝึกนำเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อใช้ในการฝึกอบรมฝีมือแรงงานในศูนย์ฝีกอบรมฝีมือแรงงาน 193 187 21/07/2558 ดาวน์โหลด
เอกสารทั่วไป word การขออนุญาตจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมฝีมือแรงงาน 201 196 21/07/2558 ดาวน์โหลด
เอกสารทั่วไป word การขอรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานของผู้ประกอบอาชีพ 137 131 21/07/2558 ดาวน์โหลด
เอกสารทั่วไป word การขอใบอนุญาต การดำเนินการทดสอบฝีมือคนหางาน (สถานทดสอบฝีมือคนหางาน) 130 125 21/07/2558 ดาวน์โหลด
เอกสารทั่วไป word คู่มือการขออนุญาตและการต่อใบอนุญาตดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 136 131 21/07/2558 ดาวน์โหลด

 


รายการที่ 1 - 12 จากทั้งหมด 24 รายการ