หน้าแรก > เอกสารดาวน์โหลด
เอกสารดาวน์โหลด
 
ประเภทเอกสาร
ค้นหา

ประเภทเอกสาร ชนิดเอกสาร ชื่อเอกสาร จำนวนเข้าชม(ครั้ง) จำนวนดาวน์โหลด(ครั้ง) วันที่สร้าง วันที่ปรับปรุงล่าสุด
เอกสารเกี่ยวกับศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ zip ข้อมูลแนะนำ การขอจัดตั้งเป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 20 11 25/04/2561 ดาวน์โหลด
เอกสารเผยแพร่ความรู้ folder จริยธรรมจรรยาบรรณข้าราชการ 47 36 15/03/2561 ดาวน์โหลด
ขั้นตอนการให้บริการ folder กระบวนการยื่นคำขอการประเมินและออกหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ 186 182 09/09/2559 09/09/2559 ดาวน์โหลด
ขั้นตอนการให้บริการ folder กระบวนการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 451 447 09/09/2559 09/09/2559 ดาวน์โหลด
เอกสารทั่วไป excel บัญชีคู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 252 251 21/07/2558 ดาวน์โหลด
เอกสารทั่วไป word การให้ความเห็นชอบหลักสูตร รายละเอียดที่เกี่ยวข้องและรายการค่าใช้จ่าย ที่ใช้ในการฝึกยกระดับฝีมือแรงงานและการฝึกเปลี่ยนสาขาอาชีพ (กรณีเป็นผู้ดำเนินการฝึกอบรมเองหรือจ้างจัดฝึกอบรม) 203 201 21/07/2558 ดาวน์โหลด
เอกสารทั่วไป folder การขออนุญาตรายการเครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ผู้ดำเนินการฝึกนำเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อใช้ในการฝึกอบรมฝีมือแรงงานในศูนย์ฝีกอบรมฝีมือแรงงาน 166 164 21/07/2558 ดาวน์โหลด
เอกสารทั่วไป word การขออนุญาตจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมฝีมือแรงงาน 170 168 21/07/2558 ดาวน์โหลด
เอกสารทั่วไป word การขอรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานของผู้ประกอบอาชีพ 108 106 21/07/2558 ดาวน์โหลด
เอกสารทั่วไป word การขอใบอนุญาต การดำเนินการทดสอบฝีมือคนหางาน (สถานทดสอบฝีมือคนหางาน) 95 93 21/07/2558 ดาวน์โหลด
เอกสารทั่วไป word คู่มือการขออนุญาตและการต่อใบอนุญาตดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 103 101 21/07/2558 ดาวน์โหลด
เอกสารทั่วไป word คู่มือการออกใบแทนใบอนุญาต การดำเนินการทดสอบฝีมือคนหางาน (สถานทดสอบฝีมือคนหางาน) 110 108 21/07/2558 21/07/2558 ดาวน์โหลด

 


รายการที่ 1 - 12 จากทั้งหมด 23 รายการ