หน้าแรก > เอกสารดาวน์โหลด
เอกสารดาวน์โหลด
 
ประเภทเอกสาร
ค้นหา

ประเภทเอกสาร ชนิดเอกสาร ชื่อเอกสาร จำนวนเข้าชม(ครั้ง) จำนวนดาวน์โหลด(ครั้ง) วันที่สร้าง วันที่ปรับปรุงล่าสุด
เอกสารเกี่ยวกับศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ zip ข้อมูลแนะนำ การขอจัดตั้งเป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 86 55 25/04/2561 ดาวน์โหลด
เอกสารเผยแพร่ความรู้ folder จริยธรรมจรรยาบรรณข้าราชการ 179 150 15/03/2561 ดาวน์โหลด
ขั้นตอนการให้บริการ folder กระบวนการยื่นคำขอการประเมินและออกหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ 212 206 09/09/2559 09/09/2559 ดาวน์โหลด
ขั้นตอนการให้บริการ folder กระบวนการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 835 829 09/09/2559 09/09/2559 ดาวน์โหลด
เอกสารทั่วไป excel บัญชีคู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 275 271 21/07/2558 ดาวน์โหลด
เอกสารทั่วไป word การให้ความเห็นชอบหลักสูตร รายละเอียดที่เกี่ยวข้องและรายการค่าใช้จ่าย ที่ใช้ในการฝึกยกระดับฝีมือแรงงานและการฝึกเปลี่ยนสาขาอาชีพ (กรณีเป็นผู้ดำเนินการฝึกอบรมเองหรือจ้างจัดฝึกอบรม) 220 215 21/07/2558 ดาวน์โหลด
เอกสารทั่วไป folder การขออนุญาตรายการเครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ผู้ดำเนินการฝึกนำเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อใช้ในการฝึกอบรมฝีมือแรงงานในศูนย์ฝีกอบรมฝีมือแรงงาน 182 177 21/07/2558 ดาวน์โหลด
เอกสารทั่วไป word การขออนุญาตจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมฝีมือแรงงาน 189 185 21/07/2558 ดาวน์โหลด
เอกสารทั่วไป word การขอรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานของผู้ประกอบอาชีพ 124 119 21/07/2558 ดาวน์โหลด
เอกสารทั่วไป word การขอใบอนุญาต การดำเนินการทดสอบฝีมือคนหางาน (สถานทดสอบฝีมือคนหางาน) 115 111 21/07/2558 ดาวน์โหลด
เอกสารทั่วไป word คู่มือการขออนุญาตและการต่อใบอนุญาตดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 122 118 21/07/2558 ดาวน์โหลด
เอกสารทั่วไป word คู่มือการออกใบแทนใบอนุญาต การดำเนินการทดสอบฝีมือคนหางาน (สถานทดสอบฝีมือคนหางาน) 127 122 21/07/2558 21/07/2558 ดาวน์โหลด

 


รายการที่ 1 - 12 จากทั้งหมด 23 รายการ