ข่าว หน้าแรก > ทำเนียบผู้บริหาร
ทำเนียบผู้บริหาร
 
ชื่อ-นามสกุล ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง ตำแหน่ง
นายสุรพล - ผู่ไชยเมือง 25 สิงหาคม 2540 - 30 พฤศจิกายน 2542 ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์
นางบังเอิญ - อินทรเทพ 1 ธันวาคม 2542 - 3 กันยายน 2543 ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์
นางศรีวิไล - สวนกูล 4 กันยายน 2543 - 15 กันยายน 2545 ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์
นายอภิเจตน์ - ภู่เพชร 15 กันยายน 2545 - 29 พฤศจิกายน 2547 ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์
นายสวรรค์ - กุลขนก 29 พฤศจิกายน 2547 - 31 พฤษภาคม 2552 ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์
นางศิรินันท์ - อ่อนละมูล 1 มิถุนายน 2552 - 10 มีนาคม 2554 ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์
นางศิริพร - เจียรสนอง 14 มีนาคม 2554 - 30 กันยายน 2554 ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์
นางศิรินันท์ - อ่อนละมูล 28 มิถุนายน 2555 - 30 กันยายน 2556 ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์
นางดรุณี - นิธิทวีกุล 28 ตุลาคม 2556 - 14 มกราคม 2558 ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์
นายสุรพงษ์ - สายยศ 16 มีนาคม 2558 - 4 มกราคม 2559 ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์
นางสาวกุลวดี - ยาดี 6 มกราคม 2559 - 29 พฤศจิกายน 2563 ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์
นายเมธี - เมืองทอง 2 ธันวาคม 2562 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์
 


รายการที่ 1 - 12 จากทั้งหมด 12 รายการ