ข่าว หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
ข่าวฝึกอบรม
 

หัวข้อข่าว
สนพ.เพชรบูรณ์ Kick Off โครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ
ว้นที่ข่าว : 24/05/2561
เพิ่มศักยภาพกำลังแรงงาน ในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน
ว้นที่ข่าว : 21/05/2561
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ เพิ่มศักยภาพกำลังแรงงานภาคอุตสาหกรรมและบริการ ไปสู่ Thailand 4.0
ว้นที่ข่าว : 18/05/2561
สร้างอาชีพ สร้างรายได้ กับการแปรรูปอาหาร
ว้นที่ข่าว : 17/05/2561
ฝึกอบรมผู้ประกอบอาหารไทย
ว้นที่ข่าว : 04/05/2561
โครงการพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันรองรับ AEC สาขาการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก
ว้นที่ข่าว : 01/05/2561
“สนพ.เพชรบูรณ์” สร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ ให้ผู้สูงอายุมีรายได้หลังการฝึก
ว้นที่ข่าว : 23/04/2561
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอาชีพหลักสูตรฝึกเตรียมเข้าทำงาน รุ่นที่ 1/2561
ว้นที่ข่าว : 20/11/2560
รับสมัครฝึกอบรม ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณบังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะ และผู้ควบคุมปั้นจั่น ชนิดเคลื่อนที่ และชนิดอยู่กับที่
ว้นที่ข่าว : 18/05/2560
สนพ.เพชรบูรณ์ ฝึกอาชีพ สร้างรายได้ผู้สูงอายุ
ว้นที่ข่าว : 25/04/2560
สนพ.เพชรบูรณ์ เปิดฝึกอบรมมาตรฐานสมรรถนะวิชาชีพด้านการโรงแรมแผนกแม่บ้าน
ว้นที่ข่าว : 25/04/2560
สนพ.พัฒนาอาชีพโครงการครัวไทยสู่ครัวโลก
ว้นที่ข่าว : 25/04/2560
โครงการฝึกอบรมการประกอบอาหารไทยให้แก่สมาชิกโฮมสเตย์น้ำหนาว
ว้นที่ข่าว : 03/04/2560
การฝึกอบรมผู้สูงอายุ สาขาการทำขนมไทย ระยะเวลา 30 ชั่วโมง
ว้นที่ข่าว : 03/04/2560
ฝึกอาชีพโครงศูนย์ขวัญแผ่นดิน จังหวัดเพชรบูรณ์
ว้นที่ข่าว : 30/03/2560
การฝึกอบรมการประกอบอาหารว่างให้แก่ผู้ว่างงาน
ว้นที่ข่าว : 29/03/2560
การบำรุงรักษา และการขับรถยก (Forklift) อย่างปลอดภัยและถูกวิธี (ระยะเวลา 12 ชั่วโมง)
ว้นที่ข่าว : 29/03/2560
สนพ.เพชรบูรณ์ จัดฝึกอบรมด้านภาษาให้กับพนักงานในสถานประกอบกิจการ
ว้นที่ข่าว : 28/03/2560
ฝึกอบรมการทำดอกไม้จันทน์
ว้นที่ข่าว : 28/03/2560
การฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงานแรงงาน สาขาการบำรุงรักษา และการขับรถยก (Forklift) อย่างปลอดภัยและถูกวิธี (ระยะเวลา 12 ชั่วโมง)
ว้นที่ข่าว : 28/03/2560
รายการที่ 1 - 20 จากทั้งหมด 72 รายการ