ข่าว หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
ข่าวฝึกอบรม
 

หัวข้อข่าว
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอาชีพหลักสูตรฝึกเตรียมเข้าทำงาน รุ่นที่ 1/2561
ว้นที่ข่าว : 20/11/2560
รับสมัครฝึกอบรม ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณบังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะ และผู้ควบคุมปั้นจั่น ชนิดเคลื่อนที่ และชนิดอยู่กับที่
ว้นที่ข่าว : 18/05/2560
สนพ.เพชรบูรณ์ ฝึกอาชีพ สร้างรายได้ผู้สูงอายุ
ว้นที่ข่าว : 25/04/2560
สนพ.เพชรบูรณ์ เปิดฝึกอบรมมาตรฐานสมรรถนะวิชาชีพด้านการโรงแรมแผนกแม่บ้าน
ว้นที่ข่าว : 25/04/2560
สนพ.พัฒนาอาชีพโครงการครัวไทยสู่ครัวโลก
ว้นที่ข่าว : 25/04/2560
โครงการฝึกอบรมการประกอบอาหารไทยให้แก่สมาชิกโฮมสเตย์น้ำหนาว
ว้นที่ข่าว : 03/04/2560
การฝึกอบรมผู้สูงอายุ สาขาการทำขนมไทย ระยะเวลา 30 ชั่วโมง
ว้นที่ข่าว : 03/04/2560
ฝึกอาชีพโครงศูนย์ขวัญแผ่นดิน จังหวัดเพชรบูรณ์
ว้นที่ข่าว : 30/03/2560
การฝึกอบรมการประกอบอาหารว่างให้แก่ผู้ว่างงาน
ว้นที่ข่าว : 29/03/2560
การบำรุงรักษา และการขับรถยก (Forklift) อย่างปลอดภัยและถูกวิธี (ระยะเวลา 12 ชั่วโมง)
ว้นที่ข่าว : 29/03/2560
สนพ.เพชรบูรณ์ จัดฝึกอบรมด้านภาษาให้กับพนักงานในสถานประกอบกิจการ
ว้นที่ข่าว : 28/03/2560
ฝึกอบรมการทำดอกไม้จันทน์
ว้นที่ข่าว : 28/03/2560
การฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงานแรงงาน สาขาการบำรุงรักษา และการขับรถยก (Forklift) อย่างปลอดภัยและถูกวิธี (ระยะเวลา 12 ชั่วโมง)
ว้นที่ข่าว : 28/03/2560
ศพจ.เพชรบูรณ์ จัดฝึกอบรมให้กับผู้สูงอายุ
ว้นที่ข่าว : 19/11/2559
ศพจ. เพชรบูรณ์ จัดฝึกอบรมหลักสูตรการทำผ้าเขียนเทียน
ว้นที่ข่าว : 08/08/2559
ร่วมต่อยอดความรู้และทักษะตามมาตรฐานสมรรถนะวิชาชีพด้านการโรงแรม
ว้นที่ข่าว : 04/08/2559
เพิ่มขีดความสามารถด้านภาษา เสริมศักยภาพแรงงานไทย
ว้นที่ข่าว : 12/07/2559
ศพจ. เพชรบูรณ์ จัดฝึกอบรมฝีมือแรงงานรองรับระบบขนส่งบริการโลจิสติกส์
ว้นที่ข่าว : 08/06/2559
โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานสมรรถนะร่วมวิชาชีพการท่องเที่ยวอาเซียน
ว้นที่ข่าว : 31/03/2559
ศพจ.เพชรบูรณ์ จัดฝักอบรมการประกอบอาชีพอิสระ
ว้นที่ข่าว : 30/03/2559
รายการที่ 1 - 20 จากทั้งหมด 65 รายการ