ข่าว หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
ข่าวประชาสัมพันธ์
 

หัวข้อข่าว
สนพ.เพชรบูรณ์ เปิดอบรมหลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ ระยะเวลาการฝึก 150 ชั่วโมง
ว้นที่ข่าว : 14/01/2562
รับสม้ครบุคคลเข้ารับการฝึก หลักสูตรฝึกเตรียมเข้าทำงาน รุ่นที่ 1/2562
ว้นที่ข่าว : 06/11/2561
การมอบหนังสือรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงาน
ว้นที่ข่าว : 01/11/2561
นายอำเภอเขาค้อ (นายปกรณ์ ตั้งใจตรง) ได้นัดหมายผู้มีรายได้น้อยที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 122 คน เข้าร่วมฟังคำชี้แจงโครงการและจัดกลุ่มตามหลักสูตรและสาขาการฝึก
ว้นที่ข่าว : 25/06/2561
นายอำเภอบึงสามพัน (นางสาวเมตตา สินยบุตร) ได้นัดหมายผู้มีรายได้น้อยที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 50 คน เข้าร่วมฟังคำชี้แจงโครงการและจัดกลุ่มตามหลักสูตรและสาขาการฝึก
ว้นที่ข่าว : 25/06/2561
นายอำเภอเขาค้อ (นายปกรณ์ ตั้งใจตรง) ประธานคณะทำงานอำนวยการพัฒนาอาชีพระดับอำเภอตามโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐฯ
ว้นที่ข่าว : 25/06/2561
นายอำเภอบึงสามพัน (นางสาวเมตตา สินยบุตร) ประธานคณะทำงานอำนวยการพัฒนาอาชีพระดับอำเภอตามโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐฯ
ว้นที่ข่าว : 25/06/2561
นายอำเภอวังโป่ง (นายสหชัย แจ่มประสิทธิ์สกุล) ประธานคณะทำงานอำนวยการพัฒนาอาชีพระดับอำเภอตามโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐฯ
ว้นที่ข่าว : 25/06/2561
สนพ.เพชรบูรณ์ เสริมทัพเครือข่ายประชารัฐเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อย
ว้นที่ข่าว : 25/06/2561
สนพ. เพชรบูรณ์ จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการพัฒนาอาชีพระดับจังหวัด
ว้นที่ข่าว : 25/06/2561
สนพ.เพชรบูรณ์ จัดประชุม กรพ.ปจ. ครั้งที่ 1/2561
ว้นที่ข่าว : 25/06/2561
นายอำเภอวังโป่ง (นายสหชัย แจ่มประสิทธิ์สกุล) ได้นัดหมายผู้มีรายได้น้อยที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 228 คน เข้าร่วมฟังคำชี้แจงโครงการและจัดกลุ่มตามหลักสูตรและสาขาการฝึก
ว้นที่ข่าว : 25/06/2561
สร้างโอกาส สร้างอาชีพ
ว้นที่ข่าว : 17/05/2561
กิจกรรมเผยแพร่ข่าวสารของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์
ว้นที่ข่าว : 03/05/2561
กิจกรรมเผยแพร่ข่าวสารของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์
ว้นที่ข่าว : 03/05/2561
กิจกรรมเผยแพร่ข่าวสารของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์
ว้นที่ข่าว : 03/05/2561
เปิดฝึกอบรม "การประกอบอาหารไทย"
ว้นที่ข่าว : 21/03/2561
สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ จัดกิจกรรมเสริมสร้างทัศนคติและจิตสำนึกด้านการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ
ว้นที่ข่าว : 15/03/2561
สนพ.เพชรบูรณ์ จัดฝึกอบรม หลักสูตร การทำเฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่
ว้นที่ข่าว : 06/12/2560
สนพ.เพชรบูรณ์ประชุมชี้แจงกรอบการประเมินการปฏิบัติราชการของส่วนราชการระดับหน่วยงานภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ว้นที่ข่าว : 29/11/2560
รายการที่ 1 - 20 จากทั้งหมด 145 รายการ