ข่าว หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
ข่าวประชาสัมพันธ์
 

หัวข้อข่าว
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ เพิ่มศักยภาพกำลังแรงงานภาคอุตสาหกรรมและบริการ ไปสู่ Thailand 4.0
ว้นที่ข่าว : 18/05/2561
สร้างโอกาส สร้างอาชีพ
ว้นที่ข่าว : 17/05/2561
กิจกรรมเผยแพร่ข่าวสารของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์
ว้นที่ข่าว : 03/05/2561
กิจกรรมเผยแพร่ข่าวสารของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์
ว้นที่ข่าว : 03/05/2561
กิจกรรมเผยแพร่ข่าวสารของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์
ว้นที่ข่าว : 03/05/2561
เปิดฝึกอบรม "การประกอบอาหารไทย"
ว้นที่ข่าว : 21/03/2561
สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ จัดกิจกรรมเสริมสร้างทัศนคติและจิตสำนึกด้านการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ
ว้นที่ข่าว : 15/03/2561
สนพ.เพชรบูรณ์ จัดฝึกอบรม หลักสูตร การทำเฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่
ว้นที่ข่าว : 06/12/2560
สนพ.เพชรบูรณ์ประชุมชี้แจงกรอบการประเมินการปฏิบัติราชการของส่วนราชการระดับหน่วยงานภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ว้นที่ข่าว : 29/11/2560
สนพ.เพชรบูรณ์ สร้างอาชีพให้กับผู้สูงอายุ
ว้นที่ข่าว : 29/11/2560
รับสมัครฝึกอบรม หลักสูตร ใช้หัวใจให้บริการ คนสำราญ งานสำเร็จ
ว้นที่ข่าว : 15/11/2560
รับสมัครฝึกอบรม "การบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก"
ว้นที่ข่าว : 13/11/2560
ผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เข้าตรวจราชการฯ สนพ.เพชรบูรณ์
ว้นที่ข่าว : 07/09/2560
หลักสูตรฝึกตามความสามารถ (CBT)
ว้นที่ข่าว : 29/06/2560
สนพ.เพชรบูรณ์จัดสัมมนาแผนพัฒนากำลังคนของจังหวัดเพชรบูรณ์
ว้นที่ข่าว : 21/06/2560
"สนพ.เพชรบูรณ์ ร่วมบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน"
ว้นที่ข่าว : 25/05/2560
ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1
ว้นที่ข่าว : 25/04/2560
สนพ.เพชรบูรณ์ ร่วมงานวันผู้สูงอายุ
ว้นที่ข่าว : 10/04/2560
กิจกรรมซ้อมดับเพลิง ประจำปี 2560
ว้นที่ข่าว : 29/03/2560
สนพ.เพชรบูรณ์ จัดประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด ครั้งที่ 1/2560
ว้นที่ข่าว : 26/03/2560
รายการที่ 1 - 20 จากทั้งหมด 134 รายการ