หน้าแรก > ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงห้องพัสดุเป็นห้องปฏิบัติการครัวไทย

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงห้องพัสดุเป็นห้องปฏิบัติการครัวไทย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามเอกสารแนบ


ว้นที่ข่าว : 04/12/2560
ไฟล์แนบ :: ดาวน์โหลด