หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวประชาสัมพันธ์
 
สนพ.เพชรบูรณ์ประชุมชี้แจงกรอบการประเมินการปฏิบัติราชการของส่วนราชการระดับหน่วยงานภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์  จัดประชุมชี้แจงกรอบการประเมินการปฏิบัติราชการของส่วนราชการระดับหน่วยงานภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้กับเจ้าหน้าที่ในสำนักงานเพื่อสร้างความเข้าใจและร่วมกันขับเคลื่อนให้เป็นไปตามกรอบการประเมินต่อไป


ว้นที่ข่าว : 29/11/2560
ไฟล์แนบ :: ดาวน์โหลด
ไฟล์แนบ :: ดาวน์โหลด
ไฟล์แนบ :: ดาวน์โหลด