หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวประชาสัมพันธ์
 
สนพ.เพชรบูรณ์ สร้างอาชีพให้กับผู้สูงอายุ

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 นางสาวกุลวดี ยาดี ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์  มอบหมายให้ฝ่ายแผนงานและประเมินผล เปิดฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ สาขาการแปรรูปและถนอมอาหาร 30 ชั่วโมง  จำนวน 20 คน ระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน ถึง 1 ธันวาคม 2560 ณ วัดบึงศรีเทพวราราม หมู่ 13 ตำบลศรีเทพ อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อส่งเสริมศักยภาพให้ผู้สูงอายุมีความรู้ ความสามารถและทักษะฝีมือ สร้างรายได้ โดยการแปรรูปและถนอมอาหารโดยใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น 


ว้นที่ข่าว : 29/11/2560
ไฟล์แนบ :: ดาวน์โหลด
ไฟล์แนบ :: ดาวน์โหลด
ไฟล์แนบ :: ดาวน์โหลด
ไฟล์แนบ :: ดาวน์โหลด
ไฟล์แนบ :: ดาวน์โหลด
ไฟล์แนบ :: ดาวน์โหลด