หน้าแรก > ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
 
สนพ.เพชรบูรณ์ จัดอบรมโครงการจัดทำมาตรฐานฝีมือแรงงานสำหรับผู้ประกอบอาชีพ

ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

...
...
...
...
...
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์  ร่วมกับสถานประกอบกิจการในจังหวัดเพชรบูรณ์ ขับเคลื่อนการจัดทำมาตรฐานฝีมือแรงงานสำหรับผู้ประกอบอาชีพให้สถานประกอบกิจการได้พัฒนากำลังแรงงานรองรับThailand 4.0 ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2560
        นางสาวกุลวดี  ยาดีได้เป็นประธานเปิดการอบรมการจัดทำมาตรฐานฝีมือแรงงานสำหรับผู้ประกอบอาชีพจำนวนผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 45 คนจาก 25 หน่วยงาน

ว้นที่ข่าว : 20/07/2560