หน้าแรก > ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
 
ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1

ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

วันที่ 23 เมษายน 2560 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ จัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ1 ให้กับบุคคลทั่วไป ที่มีความรู้ความสามารถทางด้านช่างไฟฟ้า จำนวน 20คน โดยดำเนินการทดสอบภาคทฤษฏีด้วยระบบ E-Testing  ณ วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี อ.วิเชียรบุรี จงเพชรบูรณ์


ว้นที่ข่าว : 25/04/2560
ไฟล์แนบ :: ดาวน์โหลด
ไฟล์แนบ :: ดาวน์โหลด
ไฟล์แนบ :: ดาวน์โหลด
ไฟล์แนบ :: ดาวน์โหลด
ไฟล์แนบ :: ดาวน์โหลด