หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
สนพ.เพชรบูรณ์ ฝึกอาชีพ สร้างรายได้ผู้สูงอายุ

ข่าวฝึกอบรม

สนพ.เพชรบูรณ์ ฝึกอาชีพ สร้างรายได้ผู้สูงอายุ

 

            10 เมษายน 2560 นางสาวกุลวดี   ยาดี ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ เปิดฝึกอบรมฯ ผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2560 สาขาการประดิษฐ์ตะกร้าจากกระป๋องน้ำอัดลมและหนังเทียม ระยะเวลาการฝึก 30 ชั่วโมง เพื่อส่งเสริมให้แรงงานผู้สูงอายุมีอาชีพอย่างยั่งยืน มีรายได้เพิ่มมากขึ้น จำนวน 20 คน และมอบของใช้ให้กับผู้สูงอายุ ณ ชมรมแม่บ้าน บ้านบุ่งกกเรียง ต.ห้วยใหญ่ อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์


ว้นที่ข่าว : 25/04/2560
ไฟล์แนบ :: ดาวน์โหลด
ไฟล์แนบ :: ดาวน์โหลด
ไฟล์แนบ :: ดาวน์โหลด
ไฟล์แนบ :: ดาวน์โหลด
ไฟล์แนบ :: ดาวน์โหลด
ไฟล์แนบ :: ดาวน์โหลด