หน้าแรก > ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
 
ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1

ทดสอบมาตรฐาน

...
...
...
...

วันที่ 30 มีนาคม 2560 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ จัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ1 ให้กับบุคคลทั่วไป ที่มีความรู้ความสามารถทางด้านช่างไฟฟ้า จำนวน 18 คน โดยดำเนินการทดสอบภาคทฤษฏีด้วยระบบ E-Testing  


ว้นที่ข่าว : 30/03/2560