หน้าแรก > โครงสร้างผู้บริหาร
โครงสร้างผู้บริหาร
 
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์


นางสาวกุลวดี ยาดี
ชื่อ - นามสกุล : นางสาวกุลวดี ยาดี

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์

วัน/เดือน/ปีเกิด : -

ประวัติการศึกษา


ประวัติการทำงาน

- ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์

 

 


เครื่องราชอิสริยาภรณ์
-