หน้าแรก > กำหนดการเปิดฝึกฝีมือแรงงาน
หน่วยงาน ::
กำหนดการเปิดฝึกฝีมือแรงงาน
  > > > > > >
ประวัติการฝึกอบรม
ลำดับ หลักสูตร ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) วันเริ่มฝึกอบรม วันสิ้นสุดฝึกอบรม หน่วยงาน
1 การแปรรูปผ้าห่มใยสังเคราะห์ 30 16 ธันวาคม 2562 20 ธันวาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ สมัคร
2 เทคนิคการใช้และการบำรุงรักษารถยกอย่างปลอดภัย 30 23 ธันวาคม 2562 27 ธันวาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ สมัคร
3 การซ่อมบำรุงรักษารถยนต์เบื้องต้น 30 23 ธันวาคม 2562 27 ธันวาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ สมัคร
4 การทำขนมไทย 18 25 ธันวาคม 2562 27 ธันวาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ สมัคร
5 ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน 30 13 มกราคม 2563 17 มกราคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ สมัคร
6 ผู้ควบคุมการใช้ปั่นจั่นชนิดเหนือศีรษะ 30 10 กุมภาพันธ์ 2563 14 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ สมัคร
รายการที่ 1 - 6 จากทั้งหมด 6 รายการ