หน้าแรก > กำหนดการเปิดฝึกฝีมือแรงงาน
หน่วยงาน ::
กำหนดการเปิดฝึกฝีมือแรงงาน
  > > > >
ประวัติการฝึกอบรม
ลำดับ หลักสูตร ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) วันเริ่มฝึกอบรม วันสิ้นสุดฝึกอบรม หน่วยงาน
1 การทำผลิตภัณฑ์จากเดคูพาจ 18 29 กุมภาพันธ์ 2563 2 มีนาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ สมัคร
2 การประกอบอาหารว่างและขนม 18 6 มีนาคม 2563 8 มีนาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ สมัคร
3 ช่างปูกระเบื้อง 30 16 มีนาคม 2563 20 มีนาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ สมัคร
4 การทำอาหารว่าง(นานาชาติ) 18 18 มีนาคม 2563 20 มีนาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ สมัคร
รายการที่ 1 - 4 จากทั้งหมด 4 รายการ