หน้าแรก > กำหนดการเปิดฝึกฝีมือแรงงาน
หน่วยงาน ::
กำหนดการเปิดฝึกฝีมือแรงงาน
  > > > > > > > > > > > > >
ประวัติการฝึกอบรม
ลำดับ หลักสูตร ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) วันที่รับสมัคร หน่วยงาน
1 ช่างซ่อมเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร 18 7 มกราคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ สมัคร
2 ช่างซ่อมเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร 30 7 มกราคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ สมัคร
3 ผู้ควบคุมรถยกสินค้าขนาดไม่เกิน 10 ตัน ระดับ 1 18 7 มกราคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ สมัคร
4 ช่างซ่อมเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร 18 4 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ สมัคร
5 การแต่งผมสุภาพบุรุษ 30 4 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ สมัคร
6 การแปรรูปผ้าห่มใยสังเคราะห์ 18 4 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ สมัคร
7 เทคนิคการใช้ TPM การบำรุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม 12 8 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ สมัคร
8 เทคนิคการใช้ TPM การบำรุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม 12 22 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ สมัคร
9 พนักงานแปรรูปและถนอมอาหาร 30 25 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ สมัคร
10 การถักเปลญวณ 30 4 มีนาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ สมัคร
11 การทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 18 4 มีนาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ สมัคร
12 การทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 18 11 มีนาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ สมัคร
13 การทำการบูร ยาหม่อง และลูกประคบจากสมุนไพรไทย 18 8 เมษายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ สมัคร
รายการที่ 1 - 13 จากทั้งหมด 13 รายการ