หน้าแรก > กำหนดการเปิดฝึกฝีมือแรงงาน
หน่วยงาน ::
กำหนดการเปิดฝึกฝีมือแรงงาน
  > > > >
ประวัติการฝึกอบรม
ลำดับ หลักสูตร ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) วันเริ่มฝึกอบรม วันสิ้นสุดฝึกอบรม หน่วยงาน
1 การแปรรูปสมุนไพร 18 10 สิงหาคม 2563 13 สิงหาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ สมัคร
2 การแปรรูปสมุนไพร 18 10 สิงหาคม 2563 13 สิงหาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ สมัคร
3 การทำขนมไทย 18 10 สิงหาคม 2563 13 สิงหาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ สมัคร
4 การแปรรูปสมุนไพร 18 10 สิงหาคม 2563 13 สิงหาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ สมัคร
รายการที่ 1 - 4 จากทั้งหมด 4 รายการ