หน้าแรก > กำหนดการเปิดฝึกฝีมือแรงงาน
หน่วยงาน ::
กำหนดการเปิดฝึกฝีมือแรงงาน
  > > > >
ประวัติการฝึกอบรม
ลำดับ หลักสูตร ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) วันเริ่มฝึกอบรม วันสิ้นสุดฝึกอบรม หน่วยงาน
1 การแปรรูปผ้าห่มใยสังเคราะห์ 18 20 กุมภาพันธ์ 2562 22 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ สมัคร
2 พนักงานแปรรูปและถนอมอาหาร 30 25 กุมภาพันธ์ 2562 1 มีนาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ สมัคร
3 การถักเปลญวณ 30 4 มีนาคม 2562 6 มีนาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ สมัคร
4 เทคนิคการใช้ TPM การบำรุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม 30 9 มีนาคม 2562 13 มีนาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ สมัคร
รายการที่ 1 - 4 จากทั้งหมด 4 รายการ