หน้าแรก > กำหนดการเปิดทดสอบฝีมือแรงงาน
หน่วยงาน ::
กำหนดการเปิดทดสอบฝีมือแรงงาน
 
ประวัติการทดสอบ
ลำดับ สาขาอาชีพ ระดับ ครั้งที่ทดสอบ วันที่ทดสอบ หน่วยงาน สมัคร
1 ช่างซ่อมรถยนต์ 1 17 1 มีนาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ สมัคร
2 ช่างบำรุงรักษารถยนต์ 1 16 6 มีนาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ สมัคร
3 พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ) 1 18 25 มีนาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ สมัคร
4 ช่างไฟฟ้าภายนอกอาคาร 1 19 28 มีนาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ สมัคร
รายการที่ 1 - 4 จากทั้งหมด 4 รายการ