หน้าแรก > กำหนดการเปิดทดสอบฝีมือแรงงาน
หน่วยงาน ::
กำหนดการเปิดทดสอบฝีมือแรงงาน
 
ประวัติการทดสอบ
ลำดับ สาขาอาชีพ ระดับ ครั้งที่ทดสอบ วันที่ทดสอบ หน่วยงาน สมัคร
1 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 9 7 มกราคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ สมัคร
2 ช่างไฟฟ้าภายนอกอาคาร 1 10 21 มกราคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ สมัคร
3 ช่างซ่อมรถยนต์ 1 11 1 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ สมัคร
4 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 13 1 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ สมัคร
5 ช่างก่ออิฐ 1 14 4 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ สมัคร
6 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 5 11 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ สมัคร
7 พนักงานนวดไทย 1 12 14 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ สมัคร
8 ช่างซ่อมรถยนต์ 1 17 1 มีนาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ สมัคร
9 ช่างบำรุงรักษารถยนต์ 1 16 6 มีนาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ สมัคร
10 ช่างเชื่อมแม็ก 1 15 8 มีนาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ สมัคร
11 พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ) 1 18 25 มีนาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ สมัคร
12 ช่างไฟฟ้าภายนอกอาคาร 1 19 28 มีนาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ สมัคร
รายการที่ 1 - 12 จากทั้งหมด 12 รายการ