ข่าว หน้าแรก > ติดต่อเรา
 

ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์

เลขที่ 237 หมู่ 5 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000

โทรศัพท์ 0 5674 1323 - 5 

โทรสาร 0 5674 1324

E-Mail : phetchabun_dsd@yahoo.com

Facebook : https://www.facebook.com/phetchabunskill

--------------------------------------------------------------------------------

Administrator

Name : Anan  Pingkayom

E-Mail: copysys39@gmail.com