ศพจ.พะเยาจัดประชุมกรอบแนวทางและเป้าหมายการพัฒนาฝีมือแรงงานจ.พะเยา
 
ศพจ.พะเยาจัดประชุมกรอบแนวทางและเป้าหมายการพัฒนาฝีมือแรงงานจ.พะเยา

ในวันที่ 27 ตุลาคม 2557 ฝ่ายส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ดำเนินการจัดประชุมสัมนา"กรอบแนวทางและเป้าหมายการพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ 2558 เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน" เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงแนวทางการพัฒนาฝีมือแรงงานและเกิดการประสานความร่วมมือระหว่าหน่วยงานร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม ณ ห้องประชุมอาคารอำนวยการ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพะเยา