ศพจ. พะเยาเปิดฝึกอบรม หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาอาหารไทยยอดนิยมสำหรับชาวต่างชาติ
 
ศพจ. พะเยาเปิดฝึกอบรม หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาอาหารไทยยอดนิยมสำหรับชาวต่างชาติ

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพะเยา โดยฝ่ายส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดฝึกอบรม หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาอาหารไทยยอดนิยมสำหรับชาวต่างชาติ ให้กับกลุ่มผู้ประกอบการร้านอาหาร ในพื้นที่จังหวัดพะเยา เพื่อเพิ่มทักษะให้พนักงาน ผู้ประกอบอาหาร มีความรู้ในเรื่องประกอบอาหารเป็นมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค ระหว่างวันที่ 27-31 ตุลาคม 2557 ณ โรงเรียนทศบาล 4 (ภูมินทร์ราษฎร์นุกูล) ตำบลแม่ต๋ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา