พัฒนาฝีมือแรงงานพะเยาบริการโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดพะเยา
 
พัฒนาฝีมือแรงงานพะเยาบริการโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดพะเยา