พัฒนาฝีมือพะเยาลุยเชิญชวนทหารก่อนปลดประจำการอบรมอาชีพ
 
พัฒนาฝีมือพะเยาลุยเชิญชวนทหารก่อนปลดประจำการอบรมอาชีพ