เพื่อร่วมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 29 ธ.ค.2560 – 4 ม.ค.2561
 
เพื่อร่วมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 29 ธ.ค.2560 – 4 ม.ค.2561
สนพ.พะเยาเปิดโครงการชื่นชอบช่างแรงงานจังหวัดพะเยา

วันที่ 29 ธันวาคม 2560 นายเสริมสกุล พจนการุณ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยาพร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ผู้รับการฝึกหลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงาน ร่วมบริการประชาชน ตามโครงการ “ชื่นชอบช่างแรงงานจังหวัดพะเยา...ตรวจสภาพรถยนต์ และจักรยานยนต์กับคลีนิคช่าง” โดยจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 ร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการฯ ของจังหวัดพะเยา โดยให้บริการสอบถามเส้นทาง ตรวจเช็ค น้ำมันเครื่อง น้ำกลั่น เป่ากรองอากาศ ตั้งเบรค เช็คลมยาง และให้บริการซ่อมเบื้องต้น พร้อมทั้งแนะแนวทางการบำรุงรักษา เนื่องจากช่วงเทศกาลปีใหม่มีประชาชนใช้ถนนสายเหนือจำนวนมาก เส้นทางเข้าสู่จังหวัดพะเยา เชียงราย เชียงใหม่ ลำปาง ทั้งนี้ ได้จัดจุดบริการประชาชน ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2560 - 4 มกราคม 2561 ณ ด่านตรวจยานพาหนะแม่ต๋ำ ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
ภาพ/ข่าว รัฐ/อนันต์