สนพ.พะเยาร่วมสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนตามโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข" สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน
 
สนพ.พะเยาร่วมสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนตามโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข" สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน