สนพ.พะเยามอบวุฒิบัตรรับรองผ่านการฝึกอบรมการเย็บรองเท้าผ้า
 
สนพ.พะเยามอบวุฒิบัตรรับรองผ่านการฝึกอบรมการเย็บรองเท้าผ้า