สถานประกอบกิจการดีเด่น หน้าแรก > สถานประกอบกิจการดีเด่น


ชื่อ-นามสุกล อีเมล์ หลักสูตรที่จบ
ฤทธิพร - ทองยะ
birds_001@hotmail.com
เตรียมเข้าทำงาน สาขาช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ ( 840 ชั่วโมง)
อนิรุทธิ์ - ยังเจริญ
nirut_y@hotmail.com
เตรียมเข้าทำงาน สาขาช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ ( 840 ชั่วโมง)
สวัสดิ์ - แสนสมบัติ
ิbanrao@live.com
เตรียมเข้าทำงาน สาขา ช่างซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์ (840 ชั่วโมง)
ธนาชัย - ไชยกุล
silver_grove@hotmail.com
เตรียมเข้าทำงาน สาขา ช่างซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์ (840 ชั่วโมง)
สมโยง - สูงขาว
somyong.41@hotmail.com
เตรียมเข้าทำงาน สาขาช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ ( 840 ชั่วโมง)
เกียรติศักดิ์ - บันลือศรีสกุล
kedtisak@hotmail.com
เตรียมเข้าทำงาน สาขาช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ ( 840 ชั่วโมง)
นายวิรุฬห์ - เงินเย็น
ballistic_ms@hotmail.com
เตรียมเข้าทำงาน สาขา ช่างซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์ (840 ชั่วโมง)
นายวรันต์พงษ์ - มาลารัตน์
generallball@hotmail.com
เตรียมเข้าทำงาน สาขา ช่างซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์ (840 ชั่วโมง)
นายฐานกมล - จินดา
noomza_zaza@hotmail.com
เตรียมเข้าทำงาน สาขาช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ ( 840 ชั่วโมง)
นายนพรัตน์ - แก้วมา
nopparat25381995@gmail.com
เตรียมเข้าทำงาน สาขาช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ ( 840 ชั่วโมง)
นายนพเก้า - จุ้มใจ
nop_phakao@hotmail.com
เตรียมเข้าทำงาน สาขาช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ ( 840 ชั่วโมง)
นิรันดร - พรหมเสน
pyo_9786@hotmail.com
เตรียมเข้าทำงาน สาขา ช่างซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์ (840 ชั่วโมง)
รายการที่ 1 - 1 จากทั้งหมด 1 รายการ