ข่าว หน้าแรก > ทำเนียบผู้บริหาร
ทำเนียบผู้บริหาร
 
ชื่อ-นามสกุล ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง ตำแหน่ง
นายชำนาญศิลป์ - สุขยิ่ง 20 มิถุนายน 2540 - 28 ตุลาคม 2542 ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพะเยา
นางฉันทนา - ฤทธิรงค์ 1 ธันวาคม 2542 - 30 สิงหาคม 2543 ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพะเยา
นายชาครีย์ - สุพรรณสิงห์ 1 กันยายน 2543 - 30 พฤศจิกายน 2544 ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพะเยา
นายชาคริตย์ - เดชา 14 มกราคม 2545 - 29 มกราคม 2549 ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพะเยา
นายสิทธิชัย - สิทธิจำลอง 30 มกราคม 2549 - 4 มกราคม 2551 ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพะเยา
นายดำริห์ - เวียงเพิ่ม 7 มกราคม 2551 - 29 พฤษภาคม 2552 ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพะเยา
นายชำนาญศิลป์ - สุขยิ่ง 1 พฤษภาคม 2552 - 1 พฤษภาคม 2556 ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพะเยา
นางพรพิมล - อินทิยศ 25 พฤศจิกายน 2559 - 30 พฤศจิกายน 2559 ผู้อำนวยศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพะเยา
นายประสงค์ - นาแพร่ 1 ธันวาคม 2559 - 23 มิถุนายน 2560 ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา
นายสมศักดิ์ - สุขวัฑฒโก 26 มิถุนายน 2560 - 15 ธันวาคม 2560 ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา
นายเสริมสกุล - พจนการุณ 18 ตุลาคม 2560 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา
 


รายการที่ 1 - 11 จากทั้งหมด 11 รายการ