ข่าว หน้าแรก > ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
Share
ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
 

หัวข้อข่าว
สนพ.พะเยาทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ภาคความรู้ด้วยระบบ E-testing สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1
ว้นที่ข่าว : 09/02/2561
สนพ.พะเยาประชุมการจัดทำมาตรฐานฝีมือแรงงานของผู้ประกอบอาชีพ
ว้นที่ข่าว : 06/02/2561
สนพ.พะเยาทดสอบมาตรฐานฝีมือสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร
ว้นที่ข่าว : 06/02/2561
พัฒนาฝีมือพะเยารุกทดสอบมาตรฐานเจียระไนพลอย
ว้นที่ข่าว : 01/02/2561
เรื่องประกาศผลการประเมินความรู้ความสามารถ
ว้นที่ข่าว : 29/01/2561
พัฒนาฝีมือพะเยา ร่วมกับ ห้างหุ้นส่วน อู่วีไอพีพะเยา ร่วมจัดทำมาตรฐานฝีมือแรงงานของผู้ประกอบอาชีพ ช่างสีรถยนต์ ระดับ 1
ว้นที่ข่าว : 26/01/2561
สนพ.พะเยาประเมินช่างไฟฟ้า เพื่อออกไลเซนส์
ว้นที่ข่าว : 21/01/2561
ประกาศผลการประเมินความรู้ความสามารถ
ว้นที่ข่าว : 26/12/2560
สพน.พะเยาวัดความรู้ความสามารถ ก้าวสู่มาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาพนักงานนวดไทย ระดับ 1
ว้นที่ข่าว : 23/12/2560
สนพ.พะเยาเร่งประเมินความรู้ความสามารถเพื่อรับรองช่างไฟฟ้า
ว้นที่ข่าว : 22/12/2560
สนพ.พะเยาวัดฝีมือช่างไฟฟ้าให้ได้ตามมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
ว้นที่ข่าว : 19/12/2560
สนพ.พะเยาทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาชาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร
ว้นที่ข่าว : 12/12/2560
สนพ.พะเยาทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานให้มีสมรรถนะ สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 (ภาคความรู้) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ว้นที่ข่าว : 14/11/2560
สนพ.พะเยาทดสอบช่างไฟฟ้าให้มีมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในภาคาร ระดับ 1
ว้นที่ข่าว : 14/11/2560
สนพ.พะเยา ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1
ว้นที่ข่าว : 21/06/2560
สนพ.พะเยาดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1
ว้นที่ข่าว : 14/06/2560
สนพ.พะเยาดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1
ว้นที่ข่าว : 16/05/2560
สนพ.พะเยาเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1
ว้นที่ข่าว : 09/05/2560
สนพ.พะเยาทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1
ว้นที่ข่าว : 25/04/2560
สนพ.พะเยาดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขา ช่างซ่อมรถยนต์ ระดับ 1
ว้นที่ข่าว : 11/04/2560
รายการที่ 1 - 20 จากทั้งหมด 56 รายการ