ข่าว หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
ข่าวฝึกอบรม
 

หัวข้อข่าว
พัฒนาฝีมือพะเยาเปิดฝึกผู้ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ สาขาการทำขนมไทย
ว้นที่ข่าว : 20/06/2561
พัฒนาฝีมือพะเยาเปิดฝึกผู้ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ สาขาการทำขนมไทย
ว้นที่ข่าว : 20/06/2561
พัฒนาฝีมือพะเยาเปิดฝึกผู้ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ สาขาการทำศิลปะประดิษฐ์
ว้นที่ข่าว : 20/06/2561
พัฒนาฝีมือพะเยาฝึกจักสานผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ว้นที่ข่าว : 19/06/2561
พัฒนาฝีมือพะเยาเปิดฝึกผู้ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ สาขาการทำขนมไทย
ว้นที่ข่าว : 16/06/2561
สนพ.พะเยา เร่งพัฒนาอาชีพการทำขนมไทยสู่ความมั่นคงในชีวิต
ว้นที่ข่าว : 12/06/2561
พัฒนาฝีมือพะเยาเปิดฝึกผู้ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ สาขาศิลปประดิษฐ์
ว้นที่ข่าว : 12/06/2561
พัฒนาฝีมือพะเยาจับมือ 5 องค์กรเอกชนสร้างงาน สร้างอาชีพผู้ต้องขังที่ผ่านมาตรฐานฝีมือ
ว้นที่ข่าว : 12/06/2561
พัฒนาฝีมือพะเยาเปิดฝึกผู้ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ สาขาการถนอมอาหารและการแปรรูปอาหาร
ว้นที่ข่าว : 07/06/2561
พัฒนาฝีมือพะเยาฝึกปูกระเบื้องผู้สูงวัย
ว้นที่ข่าว : 07/06/2561
พัฒนาฝีมือพะเยาเปิดฝึกผู้ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ อ.เชียงม่วน 2 รุ่น
ว้นที่ข่าว : 07/06/2561
พัฒนาฝีมือพะเยาเปิดฝึกผู้ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ อ.ปง
ว้นที่ข่าว : 07/06/2561
พัฒนาฝีมือพะเยาพร้อมหัวหน้าส่วนแรงงานพะเยาเปิดฝึกผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ
ว้นที่ข่าว : 07/06/2561
พัฒนาฝีมือพะเยาจับมือสมาคมท่องเที่ยวฝึกผู้สูงวัยเพื่อการท่องเที่ยว
ว้นที่ข่าว : 06/06/2561
พัฒนาฝีมือพะเยาเปิดตัวโครงการเพิ่มศักยภาพผู้ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐพื้นที่อำเภอเมืองพะเยา
ว้นที่ข่าว : 05/06/2561
พัฒนาฝีมือพะเยาจับมือสภาวัฒนธรรมอำเภอจุนสอนตัดเย็บเสื้อพื้นเมือง
ว้นที่ข่าว : 02/06/2561
พัฒนาฝีมือพะเยาร่วมกับหอการค้าพะเยาพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ใช้เครื่องมือตลาดดิจิทัล
ว้นที่ข่าว : 27/05/2561
พัฒนาฝีมือแรงงานพะเยาจับมือสยามแม็คโคร สร้างการบริการที่ประทับใจ
ว้นที่ข่าว : 27/05/2561
พัฒนาฝีมือพะเยาลุยอบรมขายออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนให้ SME
ว้นที่ข่าว : 26/05/2561
พัฒนาฝีมือพะเยารับรองฝีมือมีทักษะสาขาซ่อมเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตรให้หมู่บ้านโครงการพระราชดำริ
ว้นที่ข่าว : 25/05/2561
รายการที่ 1 - 20 จากทั้งหมด 387 รายการ