ข่าว หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
ข่าวฝึกอบรม
 

หัวข้อข่าว
พัฒนาฝีมือแรงงานพะเยาร่วมกับ สำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยาเปิดฝึกอบรม “ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำรถประเภทผู้ขับรถ” รุ่นที่ 5 ก้าวสู่ Thailand 4.0
ว้นที่ข่าว : 21/02/2561
สนพ.พะเยาเร่งฝึกยกระดับช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก
ว้นที่ข่าว : 20/02/2561
พัฒนาฝีมือพะเยาร่วมกับสมาคมท่องเที่ยวลุยสอนสร้างบ้านดินโฮมสเตย์เพื่อการท่องเที่ยว
ว้นที่ข่าว : 20/02/2561
สนพ.พะเยาฝึกงบพัฒนาจังหวัดยกระดับฝีมือ สาขาการทำเหล็กดัด
ว้นที่ข่าว : 10/02/2561
สนพ.พะเยาเร่งสร้างช่างไฟฟ้าภายในอาคารด้วยงบพัฒนาจังหวัด
ว้นที่ข่าว : 10/02/2561
สนพ.พะเยาอบรมงบพัฒนาจังหวัดพะเยาเพิ่มขีดความสามารถช่างไฟฟ้าภายในอาคาร
ว้นที่ข่าว : 10/02/2561
สนพ.พะเยารับรองแรงงานด้านมรดกภูมิปัญญา "นวดไทยเพื่อสุขภาพ" สู่ "Thailand 4.0"
ว้นที่ข่าว : 10/02/2561
สนพ.พะเยาเสริมจุดแข็งสร้างช่างพันธุ์ใหม่ อบรมภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน
ว้นที่ข่าว : 06/02/2561
พัฒนาฝีมือพะเยา เสริมทักษะด้านคอมพิวเตอร์
ว้นที่ข่าว : 30/01/2561
สนพ.พะเยาพัฒนาแรงงานเจียระไนพลอยแม่นาเรือด้วยเทคนิคขั้นสูง ก้าวสู่ Thailand 4.0
ว้นที่ข่าว : 30/01/2561
สนพ.พะเยาร่วมกับโรงแรมวีซีดอกคำใต้ เพิ่มศักยภาพด้านภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน รองรับ Thailand 4.0
ว้นที่ข่าว : 29/01/2561
สนพ.พะเยารับรองคนพันธุ์ใหม่ “นักบริหารจัดการ SME ร้านอาหาร ร้านกาแฟ ร้านของฝาก สู่ความเป็นเลิศ ยุค 4.0”
ว้นที่ข่าว : 29/01/2561
พัฒนาฝีมือพะเยาฝึก SME จัดการร้านอาหารร้านกาแฟ และร้านของฝากสู่ความเป็นเลิศ
ว้นที่ข่าว : 26/01/2561
สนพ.พะเยาร่วมกับขนส่งจังหวัดพะเยา เปิดฝึกอบรมผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำรถประเภทผู้ขับรถ รองรับระบบการขนส่ง/โลจิสติกส์
ว้นที่ข่าว : 23/01/2561
สนพ.พะเยาปิดการฝึกอบรม กลุ่มเกษตรกรรมดอยหลวงแปรรูปทางการเกษตร
ว้นที่ข่าว : 22/01/2561
สนพ.พะเยาเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1
ว้นที่ข่าว : 22/01/2561
พัฒนาฝีมือพะเยายกระดับฝีมือ สู่อาชีพทอผ้ามืออาชีพ
ว้นที่ข่าว : 22/01/2561
สนพ.พะเยาเพิ่มศักยภาพด้านภาษาอังกฤษให้กับผู้รับการฝึกหลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงาน
ว้นที่ข่าว : 18/01/2561
สนพ.พะเยาเสริมความแกร่งกลุ่มเกษตรกรรมดอยหลวงแปรรูปทางการเกษตร
ว้นที่ข่าว : 16/01/2561
พัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา สอนการทำขนมไทย
ว้นที่ข่าว : 16/01/2561
รายการที่ 1 - 20 จากทั้งหมด 327 รายการ