ข่าว หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
ข่าวฝึกอบรม
 

หัวข้อข่าว
NBT Chiangmai : รายการ “ข่าวภาคเหนือ” วันอาทิตย์ที่ 14 ตุลาคม 2561
ว้นที่ข่าว : 16/10/2561
พัฒนาฝีมือแรงงานพะเยาผลิตแรงงานสาขาช่างอเนกประสงค์ (ช่างชุมชน) พื้นที่ อำเภอเชียงคำ
ว้นที่ข่าว : 24/09/2561
พัฒนาฝีมือแรงงานพะเยาเปิดฝึกอาชีพ " การจักสาน และการผลิตสินค้าและของที่ระลึกสำหรับนักท่องเที่ยว" พื้นที่อำเภอดอกคำใต้
ว้นที่ข่าว : 18/09/2561
พัฒนาฝีมือแรงงานพะเยาปิดฝึกอาชีพ " การทำไม้กวาดดอกหญ้า " สรรสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ประหยัดค่าใช้จ่าย พื้นที่ อ.ปง
ว้นที่ข่าว : 18/09/2561
พัฒนาฝีมือแรงงานพะเยาเปิดฝึกอาชีพ " การทำน้ำยาเอนกประสงค์ 18 ชั่วโมง" พื้นที่อำเภอเชียงคำ
ว้นที่ข่าว : 18/09/2561
พัฒนาฝีมือแรงงานพะเยาปิดฝึกอาชีพ "การทำผลิตภัณฑ์จากผ้า 30 ชั่วโมง" พื้นที่เชียงคำ
ว้นที่ข่าว : 18/09/2561
ประมวลภาพการฝึกอาชีพพื้นที่ อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา
ว้นที่ข่าว : 17/09/2561
พัฒนาฝีมือแรงงานพะเยาเปิดฝึกอาชีพ " การผลิตสินค้าและของที่ระลึกสำหรับนักท่องเที่ยว 18 ชั่วโมง" พื้นที่อำเภอปง
ว้นที่ข่าว : 14/09/2561
ประมวลภาพกิจกรรมการฝึกอาชีพสาขาการแต่งผมสุภาพบุรุษ
ว้นที่ข่าว : 14/09/2561
พัฒนาฝีมือแรงงานพะเยาเปิดฝึกอาชีพ " สร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ และความมั่นคงของชีวิต " พื้นที่อำเภอดอกคำใต้
ว้นที่ข่าว : 14/09/2561
พัฒนาฝีมือแรงงานพะเยาเปิดฝึกอาชีพช่างอเนกประสงค์ (ช่างชุมชน) เชียงคำ
ว้นที่ข่าว : 11/09/2561
พัฒนาฝีมือแรงงานพะเยาเปิดฝึกอาชีพ "ศิลปะประดิษฐ์" เชียงคำ
ว้นที่ข่าว : 11/09/2561
พัฒนาฝีมือแรงงานพะเยาเปิดฝึกอาชีพ "การทำผลิตภัณฑ์จากผ้า 30 ชั่วโมง" เชียงคำ
ว้นที่ข่าว : 11/09/2561
พัฒนาฝีมือแรงงานพะเยาเปิดฝึกอาชีพ " การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 18 ชั่วโมง"
ว้นที่ข่าว : 11/09/2561
พัฒนาฝีมือแรงงานพะเยาฝึกอาชีพเตรียมเข้าทำงาน สาขานวดไทยเพื่อสุขภาพ
ว้นที่ข่าว : 07/09/2561
พัฒนาฝีมือแรงงานพะเยาเร่งพัฒนาอาชีพพื้นที่ อ.แม่ใจ
ว้นที่ข่าว : 31/08/2561
พัฒนาฝีมือแรงงานพะเยาเร่งพัฒนาอาชีพพื้นที่ อ.เชียงคำ
ว้นที่ข่าว : 31/08/2561
พัฒนาฝีมือแรงงานพะเยาเร่งพัฒนาอาชีพพื้นที่ อ.ดอกคำใต้
ว้นที่ข่าว : 31/08/2561
พัฒนาฝีมือแรงงาน ปิดการฝึกอบรม ตัดเย็บเสื้อผ้า ในพื้นที่อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
ว้นที่ข่าว : 31/08/2561
พัฒนาฝีมือแรงงานพะเยาเร่งเปิดฝึกอบรมอาชีพสาขาการทำขนมไทย พื้นที่อำเภอภูซาง
ว้นที่ข่าว : 31/08/2561
รายการที่ 81 - 100 จากทั้งหมด 573 รายการ