ข่าว หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
ข่าวฝึกอบรม
 

หัวข้อข่าว
พัฒนาฝีมือแรงงานพะเยาเปิดฝึกอาชีพให้ผู้สูงอายุพื้นที่อำเภอดอกคำใต้
ว้นที่ข่าว : 08/03/2562
พัฒนาฝีมือแรงงานพะเยาเปิดฝึกอาชีพ แปรรูปสมุนไพรและผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ ให้ผู้สูงอายุพื้นที่อำเภอแม่ใจ
ว้นที่ข่าว : 08/03/2562
พัฒนาฝีมือพะเยารับรองความรู้ ทักษะ การประดิษฐดอกไม้ด้วยกระดาษ
ว้นที่ข่าว : 28/02/2562
"อุตสาหกรรมผ้าไปต่อ" พัฒนาฝีมือพะเยาปั้นช่างเย็บผ้า มืออาชีพ ป้อนตลาดแรงงาน
ว้นที่ข่าว : 25/02/2562
พัฒนาฝีมือพะเยายกระดับฝีมือช่างแอร์
ว้นที่ข่าว : 15/02/2562
พัฒนาฝีมือพะเยาเปิดฝึกอาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคาร
ว้นที่ข่าว : 15/02/2562
พัฒนาฝีมือพะเยาปิดการฝึกอาชีพสาขาการซ่อมเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร
ว้นที่ข่าว : 13/02/2562
พัฒนาฝีมือพะเยาสร้างแรงงานมีฝีมือ พื้นที่โครงการพระราชดำริ "บ้านเล็กในป่าใหญ่" เชียงคำ พะเยา
ว้นที่ข่าว : 08/02/2562
พัฒนาฝีมือพะเยาสร้างแรงงานเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร
ว้นที่ข่าว : 29/01/2562
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา ยกระดับมาตรฐานฝีมือช่างแอร์เมืองพะเยา #สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3#
ว้นที่ข่าว : 28/01/2562
พัฒนาฝีมือพะเยารับรองผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรเตรียมเข้าทำงานสาขาช่างเย็บจักรอุตสาหกรรม(ผ้า) พื้นที่ภูซาง
ว้นที่ข่าว : 25/01/2562
พัฒนาฝีมือพะเยารับรองผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรเตรียมเข้าทำงานสาขาช่างเย็บจักรอุตสาหกรรม(ผ้า) พื้นที่อำเภอจุน
ว้นที่ข่าว : 25/01/2562
พัฒนาฝีมือพะเยายกระดับฝีมือช่างแอร์
ว้นที่ข่าว : 19/01/2562
พัฒนาฝีมือพะเยาจับมือสมาพันธ์ SME รุกตลาดออนไลน์ มั่นใจผู้ประกอบการก้าวสู่ความสำเร็จ
ว้นที่ข่าว : 14/01/2562
พัฒนาฝีมือพะเยาจับมือสาธารณสุขและบริษัทประชารัฐฝึกทำผลิตภัณฑ์สมุนไพรพอกเข่าพร้อมใช้
ว้นที่ข่าว : 12/01/2562
พัฒนาฝีมือพะเยาเตรียมตัวพร้อมก่อนเข้าฝึกอาชีพหลักสูตร "เตรียมเข้าทำงาน"
ว้นที่ข่าว : 07/01/2562
พัฒนาฝีมือแรงงานพะเยารับรองผู้ผ่านการฝึกอาชีพการประกอบอาหารและเครื่องดื่มสมุนไพร
ว้นที่ข่าว : 03/01/2562
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา เปิดฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน สาขา การนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ (60 ชั่วโมง)
ว้นที่ข่าว : 03/01/2562
พัฒนาฝีมือพะเยายกระดับการประกอบอาหารและเครื่องดื่มสมุนไพร
ว้นที่ข่าว : 26/12/2561
พัฒนาฝีมือพะเยาจับมือโรงเรียนผู้สูงอายุวัดร่องคือฝึกจักสานกระติบข้าวสีธรรมชาติ
ว้นที่ข่าว : 12/12/2561
รายการที่ 41 - 60 จากทั้งหมด 573 รายการ