ข่าว หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
ข่าวฝึกอบรม
 

หัวข้อข่าว
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา เสริมแกร่งผู้สูงอายุทำกระเป๋าอัตลักษณ์หมู่บ้านโอทอปนิวัตวิถีหนองหล่ม #NNT สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์#
ว้นที่ข่าว : 23/12/2562
พัฒนาฝีมือพะเยาฝึกต่อเรือเพื่อการท่องเที่ยวประมงพื้นบ้านชุมนุมโอทอปนวัตวิถีบ้านบ่อเบี้ย
ว้นที่ข่าว : 03/12/2562
พัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา ฝึกผู้สูงอายุจักสานหวดและกระติบข้าวเหนียวภูมิปัญญาอีสานล้านนา ประยุกต์เป็นสินค้าหลักประจำชุมชน #NNT สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์#
ว้นที่ข่าว : 29/11/2562
พัฒนาฝีมือพะเยา : ข่าวหนังสือพิมพ์รายวัน “ไทยนิวส์” วันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2562 หน้า 5 : พัฒนาฝีมือพะเยาลุยสร้างอาชีพช่างตัดผมชายให้ผู้สูงอายุ
ว้นที่ข่าว : 27/11/2562
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา ลุยสร้างอาชีพช่างตัดผมชายให้ผู้สูงอายุ #NNT สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์#
ว้นที่ข่าว : 25/11/2562
พัฒนาฝีมือแรงงานพะเยาเปิดฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน สาขา ความรู้เบื้องต้นในการประกอบธุรกิจสำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะเวลาอบรม 12 ชั่วโมง
ว้นที่ข่าว : 01/11/2562
พัฒนาฝีมือพะเยาสร้างอาชีพให้กับทหารเกณฑ์ก่อนปลดประจำการผลัดที่ 2
ว้นที่ข่าว : 28/10/2562
พัฒนาฝีมือพะเยาร่วมกับกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ จัดฝึกอาชีพเสริมสาขา "การปูกระเบื้อง"
ว้นที่ข่าว : 04/09/2562
พัฒนาฝีมือพะเยาสริมทักษะ "ใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีภาคการเกษตรสู่เกษตรอัจฉริยะ"พัฒนาฝีมือพะเยาสริมทักษะ "ใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีภาคการเกษตรสู่เกษตรอัจฉริยะ"
ว้นที่ข่าว : 19/08/2562
พัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา จับมือสมาพันธ์ SME และเรือนจำพะเยาฝึกผู้ต้องขังแปรรูปเกษตร
ว้นที่ข่าว : 16/08/2562
พัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา "ยกระดับฝีมือแรงงานสาขานวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ (60 ชั่วโมง)" ให้กับคนพิการและผู้ดูแลคนพิการตำบลภูซาง
ว้นที่ข่าว : 16/08/2562
พัฒนาฝีมือพะเยาลุยเชียงคำ ฝึกอบรมต่อยอดนวดบรรเทาอาการปวดเมื่อย
ว้นที่ข่าว : 09/08/2562
พัฒนาฝีมือพะเยาจับมือสยามแม็คโครพะเยามุ่งยกระดับทักษะหัวหน้างานตอกย้ำผู้นำระดับต้นคุณภาพ
ว้นที่ข่าว : 08/08/2562
พัฒนาฝีมือพะเยาจับมือประชารัฐรักสามัคคีและอินเตอร์คอฟฟี่เทรดสร้างแบรนด์กาแฟรสชาติดี
ว้นที่ข่าว : 22/07/2562
พัฒนาฝีมือพะเยา ปิดการฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน สาขาการต่อเรือเหล็กเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและการเกษตร
ว้นที่ข่าว : 12/07/2562
พัฒนาฝีมือพะเยา ฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน สาขาการต่อเรือเหล็กเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและการเกษตร
ว้นที่ข่าว : 09/07/2562
พัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา ยกระดับฝีมือแรงงานมุ่งเน้นการใช้อินโฟกราฟิกเป็นเครื่องมือในการโฆษณาตัวสินค้าและบริการ
ว้นที่ข่าว : 08/07/2562
พัฒนาฝีมือพะเยาสร้างอาชีพประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโครงการอ่างเก็บน้ำน้ำปี้อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
ว้นที่ข่าว : 08/07/2562
พัฒนาฝีมือพะเยาลุยสอนตัดผมบุรุษให้ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอำเภอดอกคำใต้
ว้นที่ข่าว : 01/07/2562
พัฒนาฝีมือพะเยาเร่งพัฒนาอาชีพผู้รับผลกระทบ โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำน้ำปี้ ในพระราชดำริฯ
ว้นที่ข่าว : 11/06/2562
รายการที่ 1 - 20 จากทั้งหมด 564 รายการ