พัฒนาฝีมือพะเยา : ข่าวหนังสือพิมพ์รายวัน “ไทยนิวส์” วันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563 หน้า 5 : ที่ปรึกษารัฐมนตรีแรงงานลงพื้นที่เยี่ยมกลุ่มอาชีพแรงงานนวดพิการ
...

พัฒนาฝีมือพะเยา : ข่าวหนังสือพิมพ์รายวัน “ไทยนิวส์” วันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563 หน้า 5 : ที่ปรึกษารัฐมนตรีแรงงานลงพื้นที่เยี่ยมกลุ่มอาชีพแรงงานนวดพิการ


ว้นที่ข่าว : 14/1/2563 10:18:56
ปิดหน้าจอ