สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา เร่งรัดประเมินไลเซนส์ให้ช่างไฟฟ้าเมืองพะเยา #NNT สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์#
...
 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา เร่งรัดประเมินไลเซนส์ให้ช่างไฟฟ้าเมืองพะเยา 
#NNT สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์#

ว้นที่ข่าว : 24/12/2562 14:54:30
ปิดหน้าจอ