สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา เสริมแกร่งผู้สูงอายุทำกระเป๋าอัตลักษณ์หมู่บ้านโอทอปนิวัตวิถีหนองหล่ม #NNT สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์#
...
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา เสริมแกร่งผู้สูงอายุทำกระเป๋าอัตลักษณ์หมู่บ้านโอทอปนิวัตวิถีหนองหล่ม
#NNT สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์#

ว้นที่ข่าว : 23/12/2562 8:27:09
ปิดหน้าจอ