พัฒนาฝีมือพะเยาจับมือวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง ทดสอบมาตรฐานช่างก่ออิฐฉาบปูน สร้างแรงงานคุณภาพ #NNT สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์#
...
พัฒนาฝีมือพะเยาจับมือวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง ทดสอบมาตรฐานช่างก่ออิฐฉาบปูน สร้างแรงงานคุณภาพ
#NNT สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์#
http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG191203104445508

ว้นที่ข่าว : 3/12/2562 16:27:18
ปิดหน้าจอ