หน้าแรก > ปฏิทินกิจกรรม
Share
ปฏิทินกิจกรรม > สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการฝึกอาชีพ หลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงาน รุ่นที่ 47/2563 ประจำปีงบประมาณ 2563
 
หัวข้อเรื่อง สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการฝึกอาชีพ หลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงาน รุ่นที่ 47/2563 ประจำปีงบประมาณ 2563
รายละเอียด

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการฝึกอาชีพ หลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงาน รุ่นที่ 47/2563 ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อพัฒนาฝีมือแรงงานให้กับแรงงานใหม่ หรือแรงงานที่ยังไม่มีความรู้ ทักษะ พื้นฐานในสาขาอาชีพที่จะนำไปประกอบอาชีพและเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับแรงงานก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน ภาคอุตสาหกรรม ให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะและทัศคติที่ดีพร้อมที่จะทำงาน

https://www.facebook.com/dsdphayao/posts/1686245668173651

วันที่ เริ่ม กิจกรรม วันที่เริ่ม :
9 ธันวาคม 2562
สิ้นสุด กิจกรรม ถึงวันที่ :
9 ธันวาคม 2562