หน้าแรก > ปฏิทินกิจกรรม
Share
ปฏิทินกิจกรรม > การประเมินฯ เพื่อขอรับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ
 
หัวข้อเรื่อง การประเมินฯ เพื่อขอรับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ
รายละเอียด

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา ขอเชิญชวนช่างไฟฟ้า เข้ารับการประเมินฯ เพื่อขอรับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ (Licence) สำหรับการประกอบอาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคาร อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ทุกวันและเวลาราชการ ที่ฝ่ายประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ โทร. 0 5446 6003-4 ต่อ 103

วันที่ เริ่ม กิจกรรม วันที่เริ่ม :
17 สิงหาคม 2560
สิ้นสุด กิจกรรม ถึงวันที่ :
17 สิงหาคม 2560