หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวประชาสัมพันธ์
 
รายการวิทยุ “พัฒนาฝีมือแรงงานพะเยาพบคุณ” ประจำวันที่ 16 ตุลาคม 2563 ออกอากาศสดทุกวันศุกร์ เวลา 11.10-12.00 น. ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพะเยา

ข่าวประชาสัมพันธ์

...

รายการวิทยุ “พัฒนาฝีมือแรงงานพะเยาพบคุณ” ประจำวันที่ 16 ตุลาคม 2563 ออกอากาศสดทุกวันศุกร์ เวลา 11.10-12.00 น. ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพะเยา (คลื่นความถี่ FM 95.25 MHz) และทางเฟสบุ๊คไลฟ์ของ สวท.พะเยา


ว้นที่ข่าว : 16/10/2563