หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวประชาสัมพันธ์
 
พัฒนาฝีมือพะเยาประชุมอนุกรรมการพัฒนาแรงงานฯ ปรับแผนรองรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการปกติวิถีใหม่ และเขตเศรษฐกิจพิเศษล้านนาตะวันออก #สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3#

ข่าวประชาสัมพันธ์

...
พัฒนาฝีมือพะเยาประชุมอนุกรรมการพัฒนาแรงงานฯ ปรับแผนรองรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการปกติวิถีใหม่ และเขตเศรษฐกิจพิเศษล้านนาตะวันออก #สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3#

ว้นที่ข่าว : 28/09/2563