หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวประชาสัมพันธ์
 
พัฒนาฝีมือแรงงานพะเยาจับมือสมาพันธ์ SME สร้างผลิตภัณฑ์แปรรูปจากปลาของฝากเชียงม่วน รองรับอ่างเก็บน้ำน้ำปี้ แหล่งท่องเที่ยวใหม่ #NNT สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์#

ข่าวประชาสัมพันธ์

...
พัฒนาฝีมือแรงงานพะเยาจับมือสมาพันธ์ SME สร้างผลิตภัณฑ์แปรรูปจากปลาของฝากเชียงม่วน รองรับอ่างเก็บน้ำน้ำปี้ แหล่งท่องเที่ยวใหม่
#NNT สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์#

http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG200910171457310


ว้นที่ข่าว : 11/09/2563