หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวประชาสัมพันธ์
 
สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา : ข่าวหนังสือพิมพ์รายวัน “ไทยนิวส์” วันอาทิตย์ที่ 6 กันยายน 2563 หน้า 5 : พัฒนาฝีมือพะเยาร่วมกับเทศบาลตำบลเวียงมอบวุฒิบัตรเพื่อขึ้นทะเบียนผู้ให้บริการนวดไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

...
สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา : ข่าวหนังสือพิมพ์รายวัน “ไทยนิวส์” วันอาทิตย์ที่ 6 กันยายน 2563 หน้า 5 :
พัฒนาฝีมือพะเยาร่วมกับเทศบาลตำบลเวียงมอบวุฒิบัตรเพื่อขึ้นทะเบียนผู้ให้บริการนวดไทย

ว้นที่ข่าว : 11/09/2563