หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
พัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา เสริมแกร่งกลุ่มนวดไทยชายแดน ฝึกต่อยอดหมอนวดคนพิการ บรรเทาอาการปวดเมื่อย รองรับด่านบ้านฮวก #NNT สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์#

ข่าวฝึกอบรม

...

พัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา เสริมแกร่งกลุ่มนวดไทยชายแดน ฝึกต่อยอดหมอนวดคนพิการ บรรเทาอาการปวดเมื่อย รองรับด่านบ้านฮวก
#NNT สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์#


ว้นที่ข่าว : 04/09/2563