หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ข่าวหนังสือพิมพ์รายวัน “ไทยนิวส์” วันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2563 หน้า 5 : ฝีมือแรงงานพะเยาร่วมกับ อบต.บ้านปิน พัฒนาฝีมือรองรับอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ฝึกขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุ

ข่าวประชาสัมพันธ์

...

สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา : ข่าวหนังสือพิมพ์รายวัน “ไทยนิวส์” วันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2563 หน้า 5 :
ฝีมือแรงงานพะเยาร่วมกับ อบต.บ้านปิน พัฒนาฝีมือรองรับอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ฝึกขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุ


ว้นที่ข่าว : 04/09/2563