หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวประชาสัมพันธ์
 
สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา : ข่าวหนังสือพิมพ์รายวัน “ไทยนิวส์” วันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2563 หน้า 5 : ฝีมือแรงงานพะเยาฝึกเตรียมช่างแต่งผมบุรุษ อ.จุน และดอกคำใต้ พร้อมกัน 2 รุ่น สร้างช่างคุณภาพ

ข่าวประชาสัมพันธ์

...
สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา : ข่าวหนังสือพิมพ์รายวัน “ไทยนิวส์” วันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2563 หน้า 5 :
ฝีมือแรงงานพะเยาฝึกเตรียมช่างแต่งผมบุรุษ อ.จุน และดอกคำใต้ พร้อมกัน 2 รุ่น สร้างช่างคุณภาพ

ว้นที่ข่าว : 02/09/2563