หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปิน จัดโครงการพัฒนามาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติและพัฒนาบุคลากรรองรับอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ ฝึกขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุ #NNT สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์#

ข่าวฝึกอบรม

...
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปิน จัดโครงการพัฒนามาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติและพัฒนาบุคลากรรองรับอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ ฝึกขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุ
#NNT สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์#

http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG200831130434976


ว้นที่ข่าว : 01/09/2563